درباره پرسته دیجیتال

تاریخچه

پرسته دیجیتال در سال ۱۳۷۹ شروع به فعالیت در عرصه الکترونیک کرد. ابتدا با مشاوره و فروش قطعات سخت افزاری به شرکت ها و سازمان های اداری کرد. از سال ۱۳۹۰ پرسته دیجیتال وارد صنعت شبکه شد و مدارس مناطق ۹ را شبکه سازی و پشتیبانی میکند.

خدمات پرسته دیجیتال

خدمات گسترده ما نشان دهنده ی تیم بسیار قدرتمند پشت صحنه است که ۲۴ ساعته و ۷ روزه هفته پشتیبان کننده است.